Papierwerk

Je hebt een huis gevonden waar je wel weg van bent, en de verkoper wil het best aan jou verkopen? Je hebt bij de lening een bevestiging gekregen dat de hypothecaire lening geen probleem mag vormen? Proficiat! Hopelijk ben je klaar voor een hele boel papierwerk...

Wat is een Energie Prestatie Certificaat

EPC

De verkoper is verplicht om zijn pand te laten keuren. Dit wil zeggen dat wordt bekeken of het energiezuinig is en of alles met de elektriciteit in orde is. De verkoper moet dit inderdaad doen maar het is wel belangrijk dat dit jou bereikt. Je wordt immers geacht om alle opmerkingen in verband met de elektriciteit in orde te brengen, om mogelijke problemen met de verzekering te vermijden. Beter voorkomen dan genezen.

Compromis

De compromis of of verkoopsovereenkomst is een akkoord tussen de verkoper en de koper. Dit is een bindend document waarin staat dat de verkoper een bepaald pand wil verkopen aan jou. Normaal gezien staat hierin zeker vermeld wat het adres is, wat de prijs is en of er eventueel een voorschot is betaald. Verdere details kunnen ook in de verkoopsovereenkomst worden opgenomen.

Verkoopakte

Bij de notaris wordt, een drietal maanden na het sluiten van de compromis, de verkoopakte getekend. In dit document wordt officieel vastgelegd dat jij de nieuwe eigenaar bent van de woonst. Op dit moment worden gewoonlijk ook de sleutels overhandigd, tenzij anders overeengekomen. Dit document moet je uiteraard goed bijhouden. Vanaf het moment dat de akte is getekend, begint gewoonlijk ook de lening te lopen.